w3c (World Wide Web Consortium)

w3c (World Wide Web Consortium) สำหรับท่านที่ต้องการทำเว็บ หรือพัฒนาเว็บ และหลายคนที่ต้องการ ทำ seo กับเว็บ ของท่านหรือของผู้ว่าจ้าง ตอนนี้ต้องมีความรู้และทราบว่า w3c คืออะไร เนื่องจากการพัฒนา เว็บนั้นต้องรองรับการใช้งานของ browser จากค่ายต่างๆ และส่งผลทางด้าน การเก็บข้อมูลของ search engine ให้สามารถเก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้น

w3c (World Wide Web Consortium) เป็นองค์กร ระหว่างประเทศที่ทำงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเว็บ
w3c เกิด ขึ้นจาก ความร่วมมือกันมากกว่า 450 องค์กร ซึ่งรวมถึงองค์กรอย่าง Microsoft, Sun Microsystems และอื่น ๆ อีกมากมาย
ซึ่งเป็นความร่วมมือระดับนาๆชาติ นำโดย นาย ทิม เบิร์นเนอร์ ลี ก่อตั้งในปี 1994  ประกอบด้วยสถาบัน 3 สถาบันคือ MIT ในสหรัฐอเมริกา
INRIA ในยุโรป และ Keio University ใน ญี่ปุ่น

มาตรฐานของ W3C

1. HTML 4.0 – Hyper Text Markup Language 2. XML 1.0 – Extensible Markup Language 3. XHTML 1.0, 1.1 และ Modularization 4. CSS – Cascading Style Sheets 5. DOM 1 – Document Object Model Level 1 ท่านที่ทำเว็บแล้วต้องการว่า เว็บของท่านนั้นถูกต้องตาม มาตรถฐาน w3c หรือไม่นั้นลองเข้าไปตรวจ สอบเว็บของท่านได้ที่ http://validator.w3.org/ เมื่อตรวจสอบแล้วก็จะเจอจุด error ของเว็บ ท่านถ้าเราแก้ไขให้ error ลดลงได้เยอะที่สุดก็จะเป็นผลดีกับเว็บของเราครับ

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “w3c (World Wide Web Consortium)”

  1. Sammie Dahman says:

    Hi and thank you for submitting this. This resolved a great deal of inquiries by which I’d.

Leave a Reply

Code*:

*

Powered by WordPress|

Antispam Plugin created by Jake Ruston - Sponsored by Waverly Bedding.